Realizacje

Hotel SPA i wioska – Zanzibar, Afryka

Zainstalowaliśmy zintegrowany system zasilania oparty na krzemowych panelach słonecznych o łącznej
mocy szczytowej 70kWp oraz turbinie wiatrowej Brauna o mocy 5,5 kW. Instalacja działa i przynosi
poważne oszczędności w kosztach operacyjnych. Umożliwia również uniezależnienie od częstych w
tym rejonie przerw zasilania sieciowego.