Galeria handlowa

Instalacja 90+ kWp na dachu galerii handlowej


Duże systemy to nasza specjalność. Celem tego projektu było wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która obniży koszty utrzymania obiektu. Instalacja zajmuje cały dach o powierzchni 1400 m2 - efektywnie 1000 m2 pod instalację fotowoltaiczną

Instalacje oparliśmy na wysokowydajnych modułach fotowoltaiczych

...

Wykonanie projektu

Instlacja została oparta o panele krzemowe o łącznej mocy około 90 kWp. W ten sposób osiągneliśmy wysokowydają instalację, która zaskakuje wydajnością. Według danych, którymi dysponujemy jej wydajność jest około 30% wyższa niż zakładano to w projekcie.

...
...
...
...

"Duże projekty nie stanowią dla nas wyzwania" ~ Albedor Energy

Podsumowanie projektu

Instalacja była wykonywana kilka lat temu. Do tej pory działa bezawaryjnie zapewniając duże oszczędnosci na kosztach energii elektrycznej. Cieszymy się zadowoleniem inwestora.

Szybkie podsumowanie w kilku punktach:

  • Uzyskano około 30% większą od projektowanej wydajność
  • Zapewniono wysokie oszczędności.
  • Instalacja zapewnia wyoskie uzyski dobowe